Radiohaastattelu yhteisöhoidon ytimestä

Radiohaastattelu yhteisöhoidon ytimestä

Yle Etelä-Savo kävi kysymässä päi­hdekuntou­tusy­hteisön kuu­lu­misia. Samal­la viivyt­ti­in het­ki yhteisökuntoutuk­sen ydinkysymys­ten äärel­lä. Yhteisöhoito vas­taa asi­akkaiden mon­i­naisi­in tarpeisi­in ja kas­vat­taa inhimil­listä ja taloudel­lista lisäar­voa....
Mitä yhteisöllisyydellä voidaan ratkaista?

Mitä yhteisöllisyydellä voidaan ratkaista?

Olet var­masti kuul­lut, että ajas­samme kysel­lään paljon yhteisöl­lisyy­den perään. Kun sit­ten tiedustelee, että mitä se yhteisöl­lisyys tarkoit­taa, saa kir­javia vas­tauk­sia. Yksi kaipaa kuun­teli­jaa, toinen spar­raa­jaa. Joku ajat­telee sen ole­van yhdessä...

21.12. Tuomaan päivä – talvipäivän seisaus

Tuo­mas on lausut­tu ter­ve­tulleek­si runopukuisin säkein. Lounais-suo­ma­lainen runo kuu­luu seuraavasti:  Tule meille Tuo­mas kulta tuo joulu tullessansa, olut­tyn­nyri olalansa, viinapikari pivosansa, juus­tokakku kailosansa. Kyl sä mei­jän portin...
Parasta mahdollista

Parasta mahdollista

Into­hi­mo tiimis­sä tekemiseen ja työn tulok­si­in tuot­taa paras­ta mah­dol­lista. Vuo­den 2020 aikana on siihen taas kaikil­la mah­dol­lisu­us. On inspiroivaa, että tämä mah­dol­lisu­us on jokaisel­la. Kyse on siitä, että into­hi­mo saa syt­tyä tai että se...