Yle Etelä-Savo kävi kysymässä päi­hdekuntou­tusy­hteisön kuu­lu­misia. Samal­la viivyt­ti­in het­ki yhteisökuntoutuk­sen ydinkysymys­ten äärel­lä. Yhteisöhoito vas­taa asi­akkaiden mon­i­naisi­in tarpeisi­in ja kas­vat­taa inhimil­listä ja taloudel­lista lisäar­voa. Kuun­tele Huip­puy­hteisö­jen val­men­ta­jan asiantun­te­va haas­tat­telu yhteisöhoidon ääreltä!