Työnohjaus ja Coach

 

Työnohjauksella selkeyttä pirstaleiseen työelämään

 

Työnohjaus on työn ja työyhteisön toiminnan kehittämistä ennen kaikkea keskustelun keinoin. Työnohjaajan avulla ohjattavat saavat rauhassa pysähtyä asioiden äärelle; heille suodaan mahdollisuus oivaltaa ja havahtua, löytää yhteisön yhteinen ilo ja suunta mihin ollaan yhdessä menossa.

Olemme erikoistuneet sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja opetusalan vaatimuksiin. Monipuolisen osaamisemme ansiosta palvelemme toki kaikkien alojen toimijoita – niin yksilöitä kuin yrityksiäkin.

Työnohjausta yksilölle ja yhteisölle

 

Työnohjaukseen voi osallistua yksin, tiiminä tai vaikka kokonaisena työyhteisönä. Yksilötyönohjauksesta hyötyvät erityisesti esimies‑, johto- tai asiantuntijatehtävissä työskentelevät. Yksilötyönohjaus on myös arjen aikalisä jokaiselle, joka kaipaa ulkopuolista tukea ja näkemystä omaan työhönsä liittyen.

Yhteisön työnohjauksessa kohteena on kokonainen työyhteisö esimies mukaan lukien. Työnohjaaja voi esim. auttaa löytämään parhaat keinot perustehtävän toteuttamiseen, vuorovaikutuksen kehittämiseen ja yhdessä sovittujen tavoitteiden saavuttamiseen.

Coaching

Coaching on ohjausta, jossa valmentaja (coach) auttaa ihmistä omien voimavarojensa löytämisessä, jotta tämä voi saavuttaa tavoitteensa. Coach kuuntelee aktiivisesti ja esittää kysymyksiä.

 

Lähtökohtana aina asiakas ja tämän tarpeet

Molemmissa menetelmissä pyritään vahvistamaan ohjattavan omia voimavaroja ja auttamaan tätä oivaltamaan asioita itsestään tai työstään. Jotta voi kehittyä ja oppia tukemaan itse itseään, pitää ensin pystyä tarkastelemaan ja arvioimaan omia toimintamallejaan.

Kiireetön tuokio, rauhallinen pysähtyminen työnsä äärelle on voimaannuttavaa – näistä tuokioista voi nousta ihan uudenlainen ymmärrys omaa työtään ja itseään kohtaan.