Johtamisen koulutukset

 

Yhteisöllinen johtaminen

 

Yhteisöllisellä johtamisella tarkoitetaan koko työyhteisön osaamisen, tiedon, taidon ja kokemuksen hyödyntämistä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhteisöllinen johtaminen ei ole pelkkää perustyön johtamista vaan yhä enemmän myös työyhteisötyön johtamista. Se varmistaa hyvän työilmapiirin sekä henkilöstön hyvinvoinnin – hyvän yhteisön.

 

Tulevat koulutukset

 

Seuraa tulevia koulutuksiamme ja ilmoittaudu mukaan.

Vuorovaikutus johtamisen tukena

Jotta yhteisöllinen johtaminen voisi toimia tulee vuorovaikutuksen olla toimivaa. Vuorovaikutus on yksi kolmesta johtamisen prosesseista ja se on edellytys sille, että yhteisö-, yksilö- ja perustehtäväprosessi voivat kehittyä ja toimia kaikkien parhaaksi.

Johtamisen koulutukset

 

Järjestämme yhteisöllisen johtamisen koulutuksia sekä normaaleina kursseina että verkkokoulutuksina. Ilmoittaudu mukaan.