Onnistumisen kulttuuri vaatii uusia tekoja

Onnistumisen kulttuuri vaatii uusia tekoja

”Olemme kas­va­neet Huip­puy­hteisök­si” – Tämä huu­dah­dus tuli erään asi­akkaamme suus­ta. Hän koki, että hei­dän yhteisöstään oli tul­lut huip­puy­hteisö. Miten se oli onnistunut? Onnis­tu­mi­nen ja onnis­tu­misen kult­tuuri voidaan saa­da osak­si yhteisön...
Kohti parviyhteisöä

Kohti parviyhteisöä

Työy­hteisöis­sä on tehty jo pitkään ”tiim­i­työtä”. Kysyä voidaan, onko se todel­lista ryhmä/ yhteisö­työtä vai enem­mänkin yksilöi­den tekemää työtä rinnakkain. Ryh­män kehi­tys­tä voidaan tutkia ryh­män kohee­sion näkökul­mas­ta. Mil­laiset ovat ryh­män jäsen­ten...