Tuhoaako yksilökeskeisyys yhteisöllisyyden?

Tuhoaako yksilökeskeisyys yhteisöllisyyden?

Kouluk­iusaami­nen, työ­paikkak­iusaami­nen, koulu­am­pumiset ja ter­ror­is­min uhka ovat tulleet entistä suurem­mik­si huole­nai­heik­si. Moni kysyy, mis­tä täl­lainen kehi­tys johtuu. Moni kysyy. Kuvat­tu­jen ilmiöi­den taustal­ta löy­tyy syy-yhteys...