21.12. Tuomaan päivä – talvipäivän seisaus

Tuo­mas on lausut­tu ter­ve­tulleek­si runopukuisin säkein. Lounais-suo­ma­lainen runo kuu­luu seuraavasti:  Tule meille Tuo­mas kulta tuo joulu tullessansa, olut­tyn­nyri olalansa, viinapikari pivosansa, juus­tokakku kailosansa. Kyl sä mei­jän portin...
Joharin ikkuna, opetus- ja kasvatusala sekä työnohjaus

Joharin ikkuna, opetus- ja kasvatusala sekä työnohjaus

Joharin ikku­na perus­tuu Yhdys­val­lois­sa 1950-luvul­la luo­tu­un malli­in, joka käsit­telee yksilön vuorovaiku­tuk­seen liit­tyviä tek­i­jöitä neliru­u­tuisen mallin, ikku­nan, avulla. Kyseisiä ruu­tu­ja voidaan käyt­tää kuvaa­maan, mitä ihmi­nen itses­tään tietää...
Luupit esiin – opitaan meistä

Luupit esiin – opitaan meistä

Reflek­toin­ti on tilaisu­us tutkia yhdessä ja kukin vuorol­laan omia ja tois­t­en koke­muk­sia ja tun­tei­ta tehdys­tä työstä. Koke­muk­sis­sa kart­tunut­ta uut­ta tietoa jae­taan toisille, opit­tua pyritään arvioimaan ja johtopäätösten perus­teel­la kehit­tämään...